ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MIDAเผยส.ป.ก ยังไม่สรุปยึดที่ดินของสนามกอล์ฟ บ. ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด


 


นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด มหาชน (MIDA) แจ้งความคืบหน้ากรณี เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กาญจนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำป้ายไปติดประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของ ส.ป.ก จำนวน 1,739 ไร่ ของบริษัทไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (ไมด้า กอล์ฟ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย ส.ป.ก กาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 นั้น บริษัทฯขอชี้แจงดังนี้

1. เกี่ยวกับสนามกอล์ฟไมด้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินกิจการโดยบริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน)เดิมสนามกอล์ฟแห่งนี้ ดำเนินกิจการโดยบริษัท แกรนด์การ์เด็นแอนด์ กอล์ฟคลับ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533(เดิมชื่อ สนามกอล์ฟ แกรนด์การ์เด้น ) โดยจัดซื้อ จัดหาที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ก , น.ส. 3ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) นำมาพัฒนาที่ดินเป็นสนามกอล์ฟ ที่พัก(รีสอร์ท) และบ้านจัดสรร ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวของบริษัท แกรนด์การ์เด้นฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยนำทรัพย์สินไปค้ำประกันจดทะเบียนจำนองไว้กับสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้หนี้ของบริษัท แกรนด์การ์เด้นฯ ได้ถูกโอนไปยัง บริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลน์อัล แอนซ์ จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (บสก.) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยของบริษัทฯ (เดิมชื่อบริษัท เดอะ ไลอ้อน ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด) ได้เข้าซื้อกิจการบางส่วนคือในส่วนของสนามกอล์ฟ และรีสอร์ท โดยการไถ่ถอนจำนองและจดทะเบียนรับโอนอย่างถูกต้องจาก บริษัท บางกอกแคปปิตอลอัลไลน์อัล แอนซ์ จำกัด และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชยการ จำกัด (บสก.) และชำระหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินของบริษัท แกรนด์การ์เด้นฯ รวมเนื้อที่ที่ไมด้า กอล์ฟ เข้าซื้อมาประมาณ1,113 ไร่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไมด้า กอล์ฟ ไม่เคยทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ป.ก. แต่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และผ่านขั้นตอนการนำสู่กระบวนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว ไมด้า กอล์ฟ เป็นผู้ซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่ง ไมด้า กอล์ฟ จึงมิได้เป็นผู้รวบรวมที่ดิน และมิได้เป็นผู้ขอออกเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 , น.ส. 3ก แต่อย่างใด

2. เนื่องจากที่ดินแปลงที่ ส.ป.ก. ให้ไปชี้แจง (แปลง NO.16) จำนวน 1,739 ไร่นั้น ไมด้า กอล์ฟ มิได้ถือครองเพียงรายเดียว มีบุคคคลอื่นถือครองเป็นจำนวนมากเนื่องจากเดิมทาง บริษัท แกรนด์ การ์เด้นฯ ได้ขายสมาชิกสนามกอล์ฟ พร้อมที่ดินบริเวณดังกล่าวให้แก่เมมเบอร์ไปแล้วจำนวนมาก ก่อนที่ ไมด้า กอล์ฟ จะเข้าซื้อ

3.จากกรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ยึดที่ดินของ สนามกอล์ฟนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้ ส.ป.ก. ยังไม่มีข้อสรุปว่าสามารถยึดได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน และยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่แล้วเสร็จบันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ต.ค. 2559 เวลา : 12:56:53

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:18 pm