ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภากทม. เสนอผู้บริหารกทม. เตรียมแผนตั้งรับน้ำท่วมจากน้ำฝน มวลน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน


 


สภากทม. เสนอผู้บริหารกทม. เตรียมแผนตั้งรับน้ำท่วมจากน้ำฝน มวลน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน

(5 ต.ค. 59) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมจากน้ำฝน มวลน้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน เนื่องจากในปัจจุบันมีฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีปริมาณมวลน้ำจากภาคเหนือที่หลากเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นท่วมเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับทราบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเตรียมแผนตั้งรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น และต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ให้ตรงตามความชำนาญและสภาพจริงของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งต้องดูแลในเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ควรเร่งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ทำงานกันอย่างเต็มที่ ในส่วนของบริเวณที่เป็นจุดอ่อนของชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจุดฟันหลอ มี 2 แห่ง คือ บริเวณทรงวาดอยู่ระหว่างจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแนวป้องกันน้ำริมฝั่งเจ้าพระยา และบริเวณเกียกกายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ และมีช่องวางทางเข้าของน้ำ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการทำการสร้างคันกั้นน้ำสำรอง เพื่อช่วยป้องกันน้ำ ทั้งสองจุดนี้แล้ว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบได้ญัตติดังกล่าว และจะส่งต่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ต.ค. 2559 เวลา : 16:06:17

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 7:42 am