ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภานิสิตจุฬาฯแถลงการณ์ กรณี'โจชัว หว่อง'ลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ


 

เมื่อ 5 ต.ค. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง กรณีการจัดกิจกรรม 40 ปี 6 ตุลา คนรุ่นใหม่มองอนาคต  มีเนื้อหาว่า 

          
จากกรณีที่นายโจชัว หว่อง ถูกกักตัวไม่ให้เข้าประเทศไทยโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้แทนของนิสิตจุฬาฯ มีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้

การจัดกิจกรรม “๔๐ ปี ๖ ตุลา คนรุ่นใหม่มองอนาคต” ดำเนินการโดยนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนของคณะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมองอนาคตผ่านเหตุการณ์ในอดีต ดังนั้น การที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้กักตัวนายโจชัว หว่อง และไม่ให้ติดต่อกับผู้จัดกิจกรรมนั้น จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ทั้งยังเป็นการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการอันอาจกระทบการเรียนรู้ของนิสิตได้
         
 สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าว และขอสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่สร้างสรรค์ ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการ
          
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ต.ค. 2559 เวลา : 20:26:27

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:29 am