ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เผยกรรมการบริษัท NMG 8 ราย มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหาร


 


ก.ล.ต. แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1) นายปกรณ์  บริมาสพร 2) นายเชวง  จริยะพิสุทธิ์  3) นายอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  4) นางสาวเขมกร  วชิรวราการ  5) นายพนา  จันทรวิโรจน์  6) นางสาวดวงกมล  โชตะนา  7) นายเสริมสิน  สมะลาภา  8) นายสุทธิชัย  แซ่หยุ่น สืบเนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น

 

สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 พนักงานอัยการได้มีความเห็นและคำสั่งฟ้องบุคคลทั้ง 8 ราย ในฐานะกรรมการของ NMG ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมและห้ามผู้ถือหุ้นบางรายออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยพนักงานอัยการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาจากการดำเนินการของ ก.ล.ต. ในการกล่าวโทษนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ NMG และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนหนึ่งในคำฟ้องด้วย

 

การดำเนินการของพนักงานอัยการ จึงเป็นผลให้บุคคลทั้ง 8 ราย มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยบุคคลทั้ง 8 รายจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี

 
ทั้งนี้ กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการกับผู้ที่ ก.ล.ต. มิได้กล่าวโทษโดยตรง และเป็นผลสืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ ก.ล.ต. จึงต้องใช้เวลาในการประสานงานกับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร รวมทั้งหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย  โดยการวินิจฉัยกรณีนี้ สืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ต.ค. 2559 เวลา : 17:31:48

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:13 am