ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท. ขึ้น NP หลักทรัพย์ PPM ให้ชี้แจงกรณีกรรมการและผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้น "NP"  หุ้น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (PPM) ตั้งแต่รอบเช้าวันนี้ (7 ต.ค.) โดยได้ให้ชี้แจงข้อมูลกรณีกรรมการและผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารจำนวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559เนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลทั้ง 8 รายจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใดๆตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี  เนื่องจากนายปกรณ์ บริมาสพร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระในบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (PPM) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดต่อประสานงานให้ PPMชี้แจงการดำเนินการของบริษัทต่อกรณีดังกล่าว แต่ PPM ยังไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯได้


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ PPM ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทดังกล่าวจะชี้แจงสารสนเทศสำคัญได้
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2559 เวลา : 10:30:08

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 3:29 am