ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. ไฟเขียวนับ 1 ไฟล์ลิ่ง 'กองทรัสต์ HREIT ' เสนอขายหน่วยทรัสต์มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 8,019 ลบ.


 


นพ. สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผย ก.ล.ต. ไฟเขียวนับ 1 ไฟล์ลิ่ง “ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช” (HREIT) มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน  8,018.60 ล้านบาท ลงทุน ในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป คุณภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์สูงสุดถึง 60 ปี และคาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะเสนอขายได้ภายในเดือนพฤจิกายนนี้

 โดยเป็นการให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  (WHART) ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ทั้ง 100 % ของหน่วยทรัสต์ HREIT ที่จะออกและเสนอขายครั้งแรกทั้งสิ้นจำนวน 554,907,000 - 569,360,000  หน่วย  ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะเสนอขายต่อเหมราช และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP ในฐานะบริษัทแม่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)” โดยกองทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูงของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง) ที่ถือเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อิเล็กทรอนิกส์ และ โลจิสติกส์ เป็นต้น

นายเดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “เหมราชเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานระดับโลกในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง จากนิคมฯ ทั้งหมด 12 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Eastern Seaboard และจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รวมกว่า 45,000 ไร่ ประกอบด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ที่สำคัญ เราเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

อีกทั้ง ยังมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ใกล้สนามบินนานาชาติ คือ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ และอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ที่เชื่อมต่อการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก อีกทั้ง มีรถไฟรางคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยจะเชื่อมต่อภาคตะวันออกสู่กรุงเทพให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่ามีการออกแบบด้วยมาตรฐานสากล คุณภาพสูง พร้อมการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ   

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เป็นนิคมอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก สินค้าอุปโภคบริโภค และโลจิสติกส์ ฯลฯ นอกจากนี้ เราเชื่อมั่นว่า การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน มีส่วนช่วยในการเติบโตของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเหมราชฯ” นายเดวิดกล่าว

ด้าน นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาต และนับหนึ่งไฟล์ลิ่งในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปกระจายอยู่ 6 โครงการ คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 261,314 ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารโรงงาน 167,372 ตารางเมตร และอาคารคลังสินค้า 93,942 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้             

1. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

2. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

3. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี          

4. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1

5. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2

6. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4

 “ พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าไปลงทุนนั้น ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ เป็นต้น อีกทั้งทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนบางส่วน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงทำให้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครั้งแรกนี้ มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้เช่าที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ” นายเผ่าพิทยา กล่าว

ขณะที่ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวเสริมว่า  “กองทรัสต์ HREIT มีจุดเด่นทั้งในด้านทรัพย์สิน และด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศและระดับภูมิภาค อีกทั้งยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเหมราช ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ ที่มีประสบการณ์ยาวนานและชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงมั่นใจว่านักลงทุน จะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากกอง HREIT โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับร้อยละ 7.75 – 8.00 (ซึ่งประกอบด้วยประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net Yield) ร้อยละ 6.07 – 6.32 ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดร้อยละ 0.01 และประมาณการเงินคืนทุนที่ถูกทยอยคืนแบบเส้นตรงร้อยละ 1.67)

สำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT ทั้งหมดจำนวน 554,907,000 - 569,360,000 หน่วยนั้น จะให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)   ทั้งหมด 100 % ของหน่วยทรัสต์ HREIT ที่จะออกและเสนอขายครั้งแรกนี้ โดยจะเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ WHART ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART แต่ละรายที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559  ในอัตราส่วน 1.1622 – 1.1924 หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ HREIT ที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย
 
โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วย WHART ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ในจำนวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่การจัดสรรส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์  ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ที่มีสิทธิจองซื้อ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการคำนวณอัตราส่วนที่ถูกปัดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะนำมารวมกันและเสนอขายต่อเหมราช และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยคาดว่าจะเสนอขายได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้    

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 12:04:16

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:48 am