ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทคอนประกาศเพิ่มทุน 1.32 หมื่นล้านบาท


 


ไทคอนประกาศเพิ่มทุน 1.32 หมื่นล้านบาท เสริมพันธมิตร และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

 
บอร์ดไทคอนอนุมัติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 735 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาทมูลค่ารวม 1.32 หมื่นล้านบาทให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ Frasers Centrepoint Limited (FCL) หนึ่งในบริษัทผู้นำแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์จากสิงคโปร์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมแถวหน้าของอาเซียน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TICON เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 735 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท มูลค่ารวม 13,230 ล้านบาท โดยราคาที่เสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดล่าสุด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.9  สูงกว่าราคาถ่วงน้ำหนักถัวเฉลี่ย 15 วันย้อนหลัง และ 30 วันย้อนหลังของหุ้นไทคอนในตลาด คิดเป็นร้อยละ 11.2 และร้อยละ 13.6. ตามลำดับ  โดยธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากผู้ถือหุ้นของไทคอน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน  หลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะทำให้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าถือหุ้นในไทคอนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะได้ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อภายใต้กฎหมายการเข้าครอบงำกิจการ (Whitewash)

 
สำหรับการเพิ่มทุนของไทคอนครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่กลุ่มไทคอนเป็นอย่างมาก โดยเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องเพื่อขยายการลงทุนได้มากขึ้น รวมถึงการที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของไทคอนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การร่วมลงทุนระหว่างไทคอน และ FCL ในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการขยายการลงทุนพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคอาเซียนอาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และ เมียร์ม่า เป็นต้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 
ทั้งนี้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท Frasers Centrepoint Limited  (FCL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) โดยมีธุรกิจหลักในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท อาทิ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรมที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีธุรกิจหลักในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์และโรงแรม ครอบคลุมกว่า 80 หัวเมืองทั่วโลก ในเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างการเติบโตในต่างประเทศและสร้างรายได้ของกลุ่ม FCL อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายที่ FCL พิจารณาเลือกในการสร้างตลาดรอง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และยังมีปัจจัยหนุนให้เกิดการเติบโตด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในเชิงบวกได้ในระยะยาว ซึ่งการลงทุนในกลุ่มไทคอนครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ไทคอน และ FCL สามารถต่อยอดการขยายธุรกิจ ไปสู่ผู้นำในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมให้เติบโตในประเทศไทยและตลาดอาเซียนได้เป็นอย่างดี

 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 12:14:51

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 9:02 am