ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมศุลฯ อำนวยความสะดวกทำ'โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ'


 


กรมศุลกากรอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน แนะนำเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายกรีชา  เกิดศรีพันธุ์ รองโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร จัดทำ“โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ” โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วนได้ทบทวนตนเองตามประเด็นข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหนังสือแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้ไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนด้วยความสมัครใจตามประเด็นที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ  หากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ากระทำการโดยทุจริตผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีโดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถชำระได้ที่สำนักตรวจสอบอากรกรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผู้ประกอบการด้วยวิธีสมัครใจ (Voluntary Audit) หรือดำเนินการตามโครงการครั้งก่อนแล้ว (เว้นแต่เป็นประเด็นใหม่) และผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตอันปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งในการหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าอันเป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากร โดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถภายในวันที่ 31 ธันวาคม2559 สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7084, 02-667-6707 และ 02-667-7016
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 15:49:42

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:33 am