ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
วางศิลาฤกษ์อาคารที่จอดรถใต้ดิน 'สวนนาคราภิรมย์' บรรเทาปัญหาจราจรติดขัด


 


เมื่อ 10 ต.ค. 59 นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่จอดรถใต้ดิน "สวนนาคราภิรมย์" ณ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยมีดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์  ซึ่งเป็นอาคารที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้นครึ่ง สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้หลังคาสูงได้ จำนวน 700 คัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และการขาดแคลนที่จอดรถบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านบนสวนนาคราภิรมย์ โดยการก่อสร้างเรือนรับรองริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 หลัง ปรับเปลี่ยนภูมิสถาปัตย์ระดับพื้นดินเหนืออาคารที่จอดรถ และบริเวณโดยรอบเต็มพื้นที่โครงการ ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว บูรณะอาคารโบราณสถาน ในพื้นที่ของ “อาคารคลังราชการ” จำนวน 5 หลัง เป็นพิพิธภัณฑ์โขน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายในจะนำเครื่องโขนที่ชาวบ้านทำมาถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมากมาจัดแสดง โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี

โครงการพัฒนาพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวัง เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงกลุ่มอาคารโบราณสถาน ประกอบด้วย อาคารตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน ท่าช้าง และท่าเตียน กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความสวยงามระดับโลก จากการทำงานดังกล่าว ทำให้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ โดยเฉพาะปัญหาที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนประชาชน เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการจอดรถบนพื้นผิวถนนกีดขวางเส้นทางการจราจร เกิดความแออัดคับคั่ง และบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ด้วยเหตุนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้หารือกับสำนักพระราชวัง และกรุงเทพมหานคร ถึงแนวคิดในการจัดสร้างอาคารที่จอดรถใต้ดินบริเวณสวนนาคราภิรมย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านบนสวนนาคราภิรมย์และคลังราชการขึ้น

สำหรับพื้นที่สวนนาคราภิรมย์มีพื้นที่รวมขนาดประมาณ 7.5 ไร่ เดิมเป็นที่ตั้งของกรมการค้าภายในเดิมและองค์การคลังสินค้า อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมธนารักษ์ และกรุงเทพมหานคร  ถูกออกแบบให้เป็นสวนเปิดโล่ง สามารถมองเห็นความสง่างามของสถาปัตยกรรม  อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติทั้งสองฝั่งแม่น้ำ อาทิ มองเห็นความงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และภาพความสวยงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ตลอดจนอาคารราชนาวิกสภา โดยพื้นที่บริเวณนี้เปิดให้ประชาชนใช้เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อการออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า “สวนนาคราภิรมย์” อันหมายความว่า สวนเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร
 
 

LastUpdate 10/10/2559 18:16:01 โดย : Admin

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 12:40 pm