ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมชลฯเตรียมเปิดศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ-จัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ


 กรมชลประทานเตรียมเปิดศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ และจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทั่วโลกได้รับรู้ ในงานการประชุมชลประทานโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า การประชุมชลประทาน โลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศในครั้งที่ 67  ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-12 พฤศจิกายน 2559  ณ จ.เชียงใหม่นั้น  กระทรวงเกษตรฯโ ดยกรมชลประทานจะใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ       อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   เป็นสถานที่ต้อนรับและดูงานของผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี  ซึ่งขณะนี้มีรัฐมนตรีจาก 13 ประเทศตอบรับแล้ว คือ จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เนปาล ปากีสถาน รัสเซีย แอฟริกาใต้ ซูดาน ยูเครน อุซเบกิสถาน  ซิมบับเว  และยังอยู่ระหว่างรอตอบรับอีกกว่า 10 ประเทศ

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พลิกผืนดินที่แห้งแล้งกว่า 8,500 ไร่ให้เป็นผืนดินที่อุดมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล ทั้งการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ การพัฒนาแหล่งน้ำ  ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ     ไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านการเกษตร  การประมง     ปศุสัตว์ รวมทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรม     ดังมีพระราชดำริว่า ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่งเป็น "สรุปผลของการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้

 นอกจากนี้ภายในสถานีที่จัดการประชุม ยังจะมีการจัดนิทรรศการนำเสนอแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้เยี่ยมชม  และรับทำให้ได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2559 อีกด้วย

“ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้มาก  เพราะจะทำให้ทั่วโลกได้รับทราบความก้าวหน้าของการชลประทานของไทย และมีผลทางอ้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประทศอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง เอกอัครราชทูต ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา  นักวิชาการด้านน้ำและชลประทาน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้ว 60  ประเทศ จำนวนกว่า 1,200 คน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวในตอนท้าย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ต.ค. 2559 เวลา : 15:13:52

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555