ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กพฉ.เตรียมเสนอการดำเนินงาน EMCO และการเบิกจ่าย 3 กองทุน เข้าครม.


 


คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ มอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เสนอเรื่องการดำเนินการ EMCO และการจ่ายเงินของ 3 กองทุนสุขภาพ เข้าครม.โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการดูแลรักษาอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2559) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุม กพฉ. ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (EMCO) ซึ่งในระยะที่ผ่านมา กพฉ.ได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (EMCO) กรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน รวมทั้งการกำหนดราคากลางในการเบิกจ่าย (Fee Schedule) ของ 3 กองทุนสุขภาพแล้ว ในวันนี้ กพฉ.ได้มีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการในนาทีวิกฤตชีวิตอย่างรวดเร็ว สะดวก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ได้ให้ 3 กองทุนสุขภาพ นำเรื่องการกำหนดราคากลางดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละกองทุนพิจารณาโดยเร็ว  ขณะเดียวกัน ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ EMCO และการจ่ายเงินของ 3 กองทุนสุขภาพ มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่สำรองจ่ายแก่รพ.เอกชนก่อน และเบิกจ่ายคืนจากกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วยภายใน 30 วัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์  

สำหรับการสรรหาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเลขาธิการ สพฉ. คนใหม่ 1 –11 พฤศจิกายน 2559 โดย กพฉ. จะพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลขาธิการ สพฉ. ในที่ประชุม กพฉ. วันที่ 18 มกราคม 2560


 

 
 

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 15:16:34

12-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2023, 5:35 am