ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงานแนะ คกก.การแพทย์ สปส. ทำงานเชื่อมโยงทุกหน่วยในสังกัด


 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แนะคณะกรรมการการแพทย์ทำงานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้จากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ รวมถึงการจัดบริการทางการแพทย์เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ประกันตน


พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายแนวทำงานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ โดยกล่าวว่า คณะกรรมการการแพทย์เป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญต่อผู้ประกันตนมาก ในปี ๒๕๖๐ ต้องทำงานเชื่อมโยงและเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้จากต่างประเทศที่มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีแนวคิดกว้างไกล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการแพทย์ รวมถึงต้องดำเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จเห็นผลสัมฤทธิ์ และวางรากฐานในปีต่อไป

อีกทั้ง ให้มีการประชาสัมพันธ์การทำงานของคณะกรรมการแพทย์ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ทำมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการ การลดความเหลื่อมล้ำ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และรวมไปถึงบริการทางการแพทย์ที่จะจัดเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะให้แก่พี่น้องผู้ประกันตน
 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 09:02:52

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 4:31 pm