ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน


 


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุน และเพิ่มความเท่าเทียมในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในระดับสากล

ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะของภาคเอกชนจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นหลักการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้ปรับปรุงหลักการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการ ช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน และไม่เสียเปรียบการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยจัดทำร่างประกาศการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และร่างประกาศที่เกี่ยวข้องรวม 7 ฉบับ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร   0-2263-6311 หรือทาง e-mail ที่ rangrong@sec.or.th จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 10:56:03

09-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 9, 2020, 12:22 pm