ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
APP กระดานเศรษฐี คว้าแชมป์ TICTA 2016 ประเภทซอฟต์แวร์หน่วยงานรัฐบาล


 แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส” หรือ OAE RCMO  คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล เผย ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เตรียมสนับสนุนร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2016 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในเดือนธันวาคมนี้

นายคมสัน จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ในฐานะหัวหน้าทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่น เปิดเผยว่าจากที่ สศก. ได้นำเทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย ผ่านสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชั่นใหม่ ขับเคลื่อนเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเปิดตัวแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น คือ  “กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส” หรือ โอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO) ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้เกษตรกรสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง และยังสามารถทราบได้ว่า พื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูกพืชชนิดใดแทน รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ ราคาที่รับซื้อผลผลิตด้วย

สศก. ได้นำแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส” ร่วมในการประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 หรือ โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ส่งในประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล บริการประชาชน ผลปรากฏว่า แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส” ได้รับรางวัลชนะเลิศ (WINNER) โดยมีการประกาศผลในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทาง Face book fanpage : Thailand ICT Awards ซึ่งจากนี้ ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จะสนับสนุนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละหมวดเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2016 หรือการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ระดับเอเชีย ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในเดือนธันวาคม 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส” มีการจัดทำเป็น 2 เวอร์ชั่น คือ และเวอร์ชั่นรูปแบบแอปพลิเคชั่น ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และ เวอร์ชั่นแมนน่วล ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบแบบกระดานสำหรับเขียน พร้อมเครื่องคิดเลข และสมุดฉีก โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับบริการและเรียนรู้เพิ่มเติมได้  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 882 ศูนย์ ซึ่งจะมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) คอยให้คำแนะนำ ซึ่งขณะนี้ได้นำไปติดตั้งไว้ที่ ศพก.   นำร่อง 100 ศูนย์ และจะทยอยติดตั้งให้ครบทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ สศก. ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “ปฏิทินเกษตรร่ำรวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย” โอเอซี โอไอซี (OAE OIC) เพื่อบริการข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านราคาสินค้าเกษตร รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรจะทราบว่าช่วงเวลาใดมีผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดใดออกมาจำหน่าย และสามารถวางแผนการผลิตได้ช่วยลดการกระจุกตัวและแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำได้ อีกทั้ง เกษตรกรยังสามารถคำนวณระยะทางจากไร่นาไปยังแหล่งรับซื้อได้ และสามารถรู้ราคาที่จุดรับซื้อต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและตัดสินใจในการนำผลผลิตไปจำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ในเพลย์สโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 15:55:09

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 2:44 am