ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กต. มอบหมายทูตชี้แจงเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ให้นานาชาติเข้าใจ


 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า   ตามที่ปรากฏว่ามีการรายงานข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างประเทศที่คลาดเคลื่อนซึ่งแสดงถึงความไม่เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย อันเกี่ยวเนื่องกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไทย นั้น


กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข้อมูลเรื่องนี้ไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนของไทยในต่างประเทศทุกแห่งทั่วโลกแล้ว เพื่อให้เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปทำความเข้าใจกับทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการทรงราชย์ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาล และจารีตประเพณี ซึ่งจะมีขั้นตอนและพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องตามห้วงเวลา  ได้แก่ 1. การสืบราชสมบัติ (Succession) 2. พระราชพิธีถวายพระเพลิง (Royal Cremation) และ3. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Coronation) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและมิให้เกิดการนำเสนอข่าวสารที่คลาดเคลื่อนอีก

อนึ่ง ขณะนี้ประมุขรัฐและผู้นำรัฐบาลหลายประเทศได้แสดงความประสงค์มาเยือนประเทศไทย เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ฯ  ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานงาน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 16:25:21

24-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555