ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน MOU 6 องค์กร สร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รองรับ พ.ร.บ.ใหม่


 


ก.แรงงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายรวม 6 องค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและส่งเสริมให้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) 


พลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับเครือข่าย 5 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในการพัฒนาบุคลากรช่างไฟฟ้าภายในอาคารและส่งเสริมให้มีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถ รองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันนี้ (๒0 ตุลาคม 2559) ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศกำหนดสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพแรกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นั้น เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงาน จึงได้ร่วมมือกับเครือข่าย 5 องค์กร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า โดยมีแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1.) การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาช่างไฟฟ้าและสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสภาวิศวกร ในการผลักดันให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และศูนย์ประมินความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว 3.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ในการผลักดันให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รองรับการทดสอบให้แก่ช่างไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 4.) กระทรวงแรงงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของการไฟฟ้าในหลักสูตรสาขาผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ระยะเวลาการฝึก 217 ชั่วโมง ทั้งสองหน่วยงานจะประสานงานแผนการฝึกในระดับพื้นที่ต่อไป 

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใน 8 วาระเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Thailand) และนโยบายเรื่องการพัฒนาคนโดยมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน อีกทั้ง ยังเป็นไปตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ที่นอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กำลังแรงงานและครอบครัวแล้ว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบดังกล่าว สามารถสร้างงานที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่สังคมและชุมชนด้วย” 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก 5 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และนายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 17:27:58

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 3:11 am