ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.ให้ TFD ชี้แจงการลงทุนใน HOTPOT/สาเหตุที่ปฏิเสธข่าวการเข้าลงทุน


 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD)  ได้ชี้แจงข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์กรณีปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (HOTPOT) ว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด นั้น

เนื่องจากในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 HOTPOT ได้แจ้งข้อมูลว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ขายหุ้น HOTPOT 41.50 ล้านหุ้น (10.22% ของทุนชำระแล้ว) ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล 32.40 ล้านหุ้น (7.98%) และ TFD 9.10ล้านหุ้น (2.24%) ประกอบกับข้อมูลของ TFD ปรากฏว่านายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TFD (24.52% ของทุนชำระ) ด้วยเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน 

ตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดังนี้
1.    การที่บริษัทลงทุนใน HOTPOT มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเมื่อใด พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบการตัดสินใจลงทุน
และขอทราบว่าประธานกรรมการบริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนี้หรือไม่ อย่างไร

2.    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อกรณีที่ TFD เข้าลงทุนใน HOTPOT 2.24% พร้อมกับประธานกรรมการบริหารที่ได้ลงทุน 7.98% ว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างไรรวมทั้งบริษัทมีแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

3.    สาเหตุหรือเหตุผลที่ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทได้แจ้งปฏิเสธข่าวการพิจารณาเข้าลงทุนใน HOTPOT ในขณะที่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์หลังจากบริษัทปฏิเสธข่าวบริษัทได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว

            


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ต.ค. 2559 เวลา : 09:43:48

26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 5:12 pm