ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน กำหนดทิศทางพัฒนาทุนมนุษย์ รับประเทศไทย 4.0


 


กระทรวงแรงงาน จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ มุ่งพัฒนาแรงงาน สร้างความตระหนักรู้ พร้อมต่อยอดการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกภาคส่วน และกำหนดทิศทางการบริหารแรงงานที่ชัดเจน เพื่อประเทศมีความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ ณ ห้องประชุม Executive Operation Room กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ที่มุ่งมั่นจะนำพาประชาชนสู่การปฏิรูปประเทศในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง

กระทรวงแรงงาน โดย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักมาโดยตลอดว่า คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จึงดำเนินการเชิงรุก เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ โดยจัดทำโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ขึ้น มีเป้าหมายกำหนดทิศทาง (Road Map) การพัฒนาทุนมนุษย์รายอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความตระหนักรู้และต่อยอดการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานในและนอกระบบ รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานของผู้สูงอายุและคนพิการให้มีความยั่งยืนรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ต.ค. 2559 เวลา : 17:21:59

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 8:55 am