ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดสธ. นำบุคลากรสาธารณสุขบริจาคโลหิต 'ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล'


 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี เชิญชวนประชาชนและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตทุกวันที่ 13 ของเดือนที่โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559

วันนี้ (26 ตุลาคม 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” ที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ทุกวันที่13 ของเดือนที่โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่ง จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559


สำหรับกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” ของกระทรวงสาธารณสุขในเบื้องต้นนั้น  ประกอบด้วย การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล  การบริจาคโลหิต/บริจาคอวัยวะ  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสืบสานพระราชปณิธานและโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น การออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น
 
 

LastUpdate 26/10/2559 12:28:12 โดย : Admin

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 9:36 am