ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
PTTEP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 5.45 พันลบ.


 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) ไตรมาส 3/59 มีกำไรสุทธิ 5.45 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.33 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 4.62 หมื่นล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 11.46 บาท

         
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
                         สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)

                                  ไตรมาส 3                           งวด 9 เดือน

                           ปี     2559        2558               2559          2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ5,446,266(46,212,122)13,732,086 (36,283,775)
กำไร (ขาดทุน) )      1.33           (11.46)            3.13                (9.11)
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
 

LastUpdate 27/10/2559 13:52:54 โดย : Admin

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:48 am