ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน น้ำเต็มอ่างฯแล้ว เตรียมวางแผนใช้น้ำฤดูแล้งหน้า


 


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำแล้ว พร้อมวางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งหน้า 


นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึง สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,582 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) จึงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,165 ลบ.ม./วินาที เพื่อรับน้ำบางส่วนเข้าระบบชลประทานเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี , อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
    
สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในบริเวณคลองโผงเผง และคลองบางบาล ตลาดเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงมีน้ำเอ่อเข้าท่วมขังเป็นบางแห่งนั้น  กรมชลฯ ได้วางมาตรการลดระดับน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยการเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน จาก 150 ลบ.ม./วินาที เป็น 180 ลบ.ม./วินาที แต่จะระวังไม่ให้กระทบต่อพื้นที่การเกษตรก่อนจะระบายน้ำลงสู่ทะเลตามลำดับ พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มการรับน้ำผ่านเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก จาก 150 ลบ.ม./วินาที เป็น 180 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ช่วยลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
          
สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุด นายทองเปลวกล่าวว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯ คือ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และ 937 ล้านลบ.ม.ตามลำดับ ส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 7,620 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 80% ของความจุอ่างฯ ขณะที่เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 6,687 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 50% ของความจุอ่างฯ คาดการณ์ว่าวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 รวมกันประมาณ 9,600 ล้านลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังร่วมกันวางแผนจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2559-30 เมษายน 2560 รายละเอียดของแผนจะได้แจ้งให้ทราบในระยะต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ต.ค. 2559 เวลา : 16:32:48

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 9:17 am