ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การรถไฟฯ เผยประชาชนใช้บริการรถไฟช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 14-27 ตุลาคม 2559 แล้ว 8.9 แสนคน


 


การรถไฟฯ เผยหลังเพิ่มจำนวนตู้รถโดยสาร และขบวนรถเสริมช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-27 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชนใช้บริการผ่านสถานีกรุงเทพ สถานีธนบุรีแล้ว 8.9 แสนคน แบ่งเป็นขบวนรถปกติ 2,057 ขบวน ขบวนรถเสริม 138 ขบวน พร้อมเดินหน้าจัดกำลังพลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และรถไฟฟรีขบวนเสริมช่วงสุดสัปดาห์อีกวันละ 21 ขบวน

สืบเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เพิ่มจำนวนตู้รถโดยสารพ่วงในขบวนรถไฟเส้นทางปกติ พร้อมเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษรถไฟฟรีในช่วงสุดสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมานั้น
 
?นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟผ่านสถานีกรุงเทพและสถานีธนบุรี ในช่วงที่การรถไฟฯ ได้เพิ่มจำนวนตู้รถโดยสารพ่วงขบวนปกติและจัดขบวนรถเสริม เพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของประชาชน ช่วงระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 และวันที่ 21-27 ตุลาคม 2559 มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ
ทั้งสิ้น จำนวน 892,203 คน แบ่งเป็นการเดินทางด้วยขบวนรถปกติ จำนวน 2,057 ขบวน ขบวนรถเสริม จำนวน138 ขบวน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,195 ขบวน
 
 
ทั้งนี้ หากแยกรายละเอียดเป็นการเดินทางช่วงสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 มีผู้โดยสารใช้บริการ จำนวน 280,177 คน แบ่งออกเป็นขบวนรถปกติ จำนวน 636 ขบวน ขบวนรถเสริม จำนวน 54 ขบวน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 690 ขบวน และสัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2559 มีผู้โดยสารใช้บริการ จำนวน 612,026 คน แบ่งออกเป็นขบวนรถปกติ จำนวน 1,421 ขบวน ขบวนรถเสริม จำนวน 84 ขบวน รวมทั้งสิ้น 1,505 ขบวน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางช่วงวันปกติที่ไม่มีขบวนรถเสริม มีประชาชนใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้น จำนวน 36,036 ราย
 
 
นายวุฒิชาติฯ กล่าวต่อไปว่า การรถไฟฯ ยังคงจัดให้มีบริการรถไฟฟรี ขบวนเสริมพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีขบวนรถเสริมวันละ จำนวน 21 ขบวน ดังนี้ ขบวนรถไฟฟรีสายชานเมือง 3 เส้นทาง ไป-กลับ วันละ 15 ขบวน ได้แก่
 
 
เส้นทางบางซื่อ/ธนบุรี-นครปฐม
 
ขบวน 355 (เที่ยว 2) ออกจากสถานีบางซื่อ เวลา 08.50 น. ถึงสถานีนครปฐม 10.05 น.
ขบวน 356 (เที่ยว 2) ออกจากสถานีนครปฐม เวลา 11.00 น. ถึงสถานีธนบุรี 12.05 น.
ขบวน 355 (เที่ยว 3) ออกจากสถานีธนบุรี เวลา 12.20 น. ถึงสถานีนครปฐม 13.25 น.
ขบวน 356 (เที่ยว 3) ออกจากสถานีนครปฐม เวลา 13.50 น. ถึงสถานีธนบุรี 14.55 น.
ขบวน 481 ออกจากสถานีธนบุรี เวลา 21.00 น. ถึงสถานีนครปฐม 22.10 น.
ขบวน 482 ออกจากสถานีนครปฐม เวลา 22.15 น. ถึงสถานีธนบุรี 23.10 น.
 
เส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา
 
ขบวน 321 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 06.05 น. ถึงสถานีอยุธยา 07.40 น.
ขบวน 322 ออกจากสถานีอยุธยา 08.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 09.45 น.
ขบวน 323 ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา 12.00 น. ถึงสถานีอยุธยา 13.45 น.
ขบวน 324 ออกจากสถานีอยุธยา 14.10 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 15.55 น.
 
เส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา
 
ขบวน 326 ออกจากสถานีฉะเชิงเทรา 09.05 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 10.25 น.
ขบวน327 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 11.00 น. ถึงสถานีฉะเชิงเทรา 12.20 น.
ขบวน 328 ออกจากสถานีฉะเชิงเทรา 13.30 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 15.00 น.
*ขบวน 329 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 21.00 น. ถึงสถานีฉะเชิงเทรา 22.20 น.
(หมายเหตุ : เฉพาะขบวน 329 มีรถเดินในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
ขบวน 330 ออกจากสถานีฉะเชิงเทรา 22.30 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 23.40 น.
เส้นทางระยะไกลอีก 3 เส้นทาง ไป-กลับวันละ 6 ขบวน ได้แก่

เส้นทางกรุงเทพ-สุรินทร์
 
ขบวน 9145 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 19.20 น. ถึงสถานีสุรินทร์ 03.40 น.
ขบวน 9146 ออกจากสถานีสุรินทร์ 07.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 14.50 น.

เส้นทางกรุงเทพ-ขอนแก่น
 
ขบวน 9133 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 19.05 น. ถึงสถานีขอนแก่น 03.55 น.
ขบวน 9134 ออกจากสถานีขอนแก่น 06.20 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 14.55 น.

เส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก
 
ขบวน 9109 ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 19.45 น. ถึงสถานีพิษณุโลก 02.10 น.
ขบวน 9102 ออกจากสถานีพิษณุโลก 07.30 น. ถึงสถานีกรุงเทพ 14.15 น.
 

 
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ
โดยได้ขอความร่วมมือไปยังทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (โรงพยาบาลรถไฟ) กองบังคับการตำรวจรถไฟ และหน่วยงานด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้สถานีกรุงเทพเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสารสาธารณะทุกรูปแบบ พร้อมกับจัดเตรียมแผน และกำลังพลให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากอีกด้วย

 

LastUpdate 29/10/2559 14:53:22 โดย : Admin

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 4:44 am