ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โครงการเสวนาหัวข้อ 'คุยกับกูรู....รู้ลึกมาเลเซีย'


 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนร่วม โครงการเสวนาหัวข้อ “คุยกับกูรู.......รู้ลึกมาเลเซีย”วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559เวลา 13.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร6 ชั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก 


13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.      พิธีเปิด
13.30 - 16.30 น.      การเสวนา หัวข้อ “คุยกับกูรู.......รู้ลึกมาเลเซีย”
โดย   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โดย   นายอนุภาพ ลอยฟ้า  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอยฟ้า คอลเลคชั่น จำกัด
ดำเนินรายการโดย นางสาวนันทวรรณ ปัญญาพินิจนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

16.30 – 17.00 น.    ถาม-ตอบ


หมายเหตุ : 1. วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                  2. เวลา 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา/กาแฟ 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2559 เวลา : 09:01:55

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 4:21 am