ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ศตส.เผยเตรียมปรับพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมก่อสร้างพระเมรุ


 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวถึง  การจัดระเบียบประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ว่า มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพได้รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งแก้ปัญหาคนใช้บัตรคิวไปแสวงหาประโยชน์ จึงเปลี่ยนเป็นใช้บัตรคิวเป็นกลุ่ม 70 - 100 คน ทั้งนี้ แม้จัดบัตรคิวเป็นกลุ่มแต่ยังต้องไปเริ่มต้นที่จุดรับบัตรคิวเดิมตรงข้ามศาลฎีกา โดยสังเกตุได้จากบอลลูน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่


นายสุวพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ยังต้องปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงใหม่ เพื่อเตรียมงานพระเมรุ และเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนมาถวายสักการะพระบรมศพ และพื้นที่บริการด้านการแพทย์ 


บันทึกโดย : วันที่ : 30 ต.ค. 2559 เวลา : 11:53:45

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 5:14 am