ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
JASIF จ่ายเงินปันผลควบเงินลดทุน 29 พ.ย.นี้ หน่วยละ 0.2709 บาท


 


นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 พร้อมกับจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
          
JASIF กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 จากผลการดำเนินงานระหว่าง 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท โดยนับแต่จัดตั้งกองทุนได้จ่ายเงินปันผลสะสมรวมแล้วหน่วยละ 1.41 บาท เฉพาะในปี 2559 ได้จ่ายเงินปันผลรวมแล้วทั้งสิ้นหน่วยละ 0.67 บาท นอกจากนี้ยังจะจ่ายเงินลดทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นครั้งที่ 2 อีกหน่วยละ0.0409 บาท รวมทั้งสองครั้งลดทุนคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วหน่วยละ 0.1247 บาท ทำให้มูลค่าที่ตราไว้ตั้งแต่เริ่มแรกหน่วยละ 10 บาท ลดเหลือหน่วยละ 9.8753 บาท จากการที่กองทุนฯ มีเงินสดส่วนเกินที่ได้จากค่าเช่าล่วงหน้าของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมิได้หักเงินเฉลี่ยคืนจากกำไรสะสมของกองทุนแต่อย่างใด
          
"ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ นักลงทุนจะได้รับเงินทั้งสองส่วน ทั้งเงินปันผลและเงินลดทุน รวมแล้วหน่วยลงทุนละ 0.2709 บาท โดยJASIF จะยังคงทยอยรับมอบเส้นใยแก้วนำแสงจาก TTTBB อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง"
          
JASIF มีรายได้รวมในไตรมาส 3/2559 รวม 1,381.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 10.4% และเพิ่มจากไตรมาสก่อน 2.4% และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสเดียวกัน 1,298.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12.0% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 2.0% สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ56,589.24 ล้านบาท คิดเป็น 10.2889 บาทต่อหน่วย
          
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้รับมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจาก TTTBB ต่อเนื่องทุกเดือน ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ได้รับมอบรวม950,500 คอร์กิโลเมตร ส่วนอัตราค่าเช่าทรัพย์สินฯตามสัญญาเช่าหลักในปีนี้เท่ากับ 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน และอัตราค่าเช่าทรัพย์สินฯตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเท่ากับ 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน
          
ผู้ลงทุนและผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บลจ.บัวหลวง 02-674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th หรือโปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือข้อมูลทั่วไปของกองทุนที่ www.jas-if.com
 
          

LastUpdate 01/11/2559 14:27:06 โดย : Admin

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 8:38 am