ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ตั้งกฤษฎา บุญราช-พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นบอร์ดธอส.


 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 1 พ.ย. 59 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 4 คน ดังนี้  1. นายกฤษฎา บุญราช กรรมการแทนนายกำพล ศรธนะรัตน์ 2. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ   กรรมการแทน พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี 3.ศาสตราจารย์นฤมล สอาดโฉม   กรรมการแทน ร.ท.เจษฎา ศิวรักษ์ 4. นางรัตนา อนุภาสนันท์  กรรมการแทนนายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี

          

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2559 เวลา : 18:26:36

04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 12:32 pm