ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
KTBเผย ธปท.ไฟเขียวตั้ง 'ผยง ศรีวณิช'นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 8 พ.ย.นี้


 


บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร  ครั้งที่ 19/2559 (939) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แทนนายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 08:44:44

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 7:54 am