ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เริ่มแล้ว! กปน. บริการติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบ Biz Portal


 


เริ่มแล้ว! กปน. บริการติดตั้งประปาใหม่ผ่านระบบ Biz Portal ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป กรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ขอติดตั้งประปาใหม่ได้ทุกที่ ทุกเวลา ยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว 

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพิ่มช่องทางการให้บริการเพิ่มเติมผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐ
เพื่อภาคธุรกิจ โดย กปน. เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถดำเนินการขอติดตั้งประปาใหม่ โดยกรอกแบบฟอร์มและ

ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง ผ่านระบบ Biz Portal ได้ในขั้นตอนเดียวกัน และพัฒนาระบบให้เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ให้สามารถขอเริ่มต้นธุรกิจ และขอใช้น้ำประปาได้เบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน 

นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า การให้บริการของภาครัฐผ่านระบบ Biz Portal นี้ ส่งผลให้รายงาน Doing Business 2017 โดยกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับของประเทศไทยและวัดผลจากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการมีอันดับที่ดีขึ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 46 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3 อันดับ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงอยู่ใน 50 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจจาก 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในช่องทางเดียว และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระดับสากล


บันทึกโดย : วันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 09:42:40

28-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 28, 2020, 5:04 pm