ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คมนาคมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเมินความสนใจร่วมลงทุนโครงการมอร์เตอร์เวย์สายนครปฐม-หัวหิน


 

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน หรือ Market Sounding โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 หรือมอเตอร์เวย์สายนครปฐม - ชะอำ ของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 63,998 ล้านบาท ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง หรือ Action Plan ปี 2560 และเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์หมายเลข 8 เส้นทางนครชัยศรี - สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
นายชาติชาย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอประมูลในรูปแบบ PPP โดยกรมทางหลวงเป็นผู้เวนคืนที่ดิน และให้เอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้างงานระบบ ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน หลังจากดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคมนี้ ส่วนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

การสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการสรรหาภาคเอกชนมาร่วมลงทุนภายในปี 2560 และเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ในเบื้องต้นคาดว่า เส้นทางดังกล่าวจะเปิดให้บริการใน ปี 2565 จะมีปริมาณรถยนต์เฉลี่ยประมาณ 43,673 คันต่อวัน และจะเพิ่มเป็น 122,108 คันต่อวันในปี 2594 หรือมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปี ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร บริเวณถนนเพชรเกษมเส้นทางหลักเขื่อมการเดินทางสู่ภาคใต้ ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 11:14:49

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 11:56 am