ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เตรียมสี-บรรจุถุงขายผ่านหน่วยงานในสังกัด


 


กระทรวงเกษตรฯ เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เตรียมสี-บรรจุถุง จำหน่ายผ่านหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ หวังช่วยชาวนาระบายข้าวและผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ด้านอ.ต.ก. เตรียมจัด “เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา” เริ่ม 5 พ.ย. นี้


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวนา 2 มาตรการ คือ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และ 2. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60 นั้น เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยใช้กลไกของสหกรณ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนามาทำการสี บรรจุถุง และเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพจากชาวนาโดยตรง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกแล้ว 2 จุด คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นอกจากนี้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เตรียมจัด "เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา" เพื่อเป็นช่องทางในการเร่งระบายผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลังวันที่ 10 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และยังเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อข้าวผ่านเวปไซต์ Ortorkor.com อีกด้วย
 
         
 ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ได้มีการประชุมผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก 2559/60 ในระบบสหกรณ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเน้นให้สหกรณ์เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสต็อกข้าวร่วมกับภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการตรวจติดตามในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านการกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าหลัก 24 ศูนย์ และศูนย์ย่อยอีกกว่า 120 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง ซึ่งจะช่วยเปิดตลาดใหม่และสร้างระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
          
นอกจากนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ต.ก. ได้เตรียมจัด "เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 23 พฤศจิกายน นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอีกช่องทางให้ชาวนานำผลผลิตข้าวมาขายแก่ผู้บริโภคโดยตรงในรูปแบบทั้งปลีกและส่ง พร้อมทั้งได้รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ ร้านค้า ประชาชน มอบข้าวเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ผู้บริโภคที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านเวปไซต์ Ortorkor.com ได้อีกด้วย
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 15:41:32

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 9:13 pm