ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์แจงแผนด้านการตลาดข้าวครบวงจร เชื่อมโยง - ดึง Demand - ขยายช่องทาง


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนด้านการตลาดข้าวครบวงจรที่จะดำเนินการทั้งในส่วนของในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย

1. กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการผลิตการตลาดข้าวหอมมะลิครบวงจร ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2560 และสามารถขยายเวลาจนกว่าโครงการจะบรรลุผล โครงการนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาต้องการ และ กระทรวงพาณิชย์ ทำให้เป็นจริงโดยมีมืออาชีพคือสมาคม/ภาคเอกชน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่ให้ราคาตกต่ำ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรสำคัญแบบยั่งยืน รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัดละ 1 แห่ง  สนับสนุนการผลิต   แปรรูปและจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีครบวงจร เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวหอมมะลิ ลดต้นทุนการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

กระทรวงพาณิชย์/สมาคม จัดอบรมความรู้ด้านการผลผลิต การแปรรูป การตลาดแบบครบวงจร

สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมสนับสนุนหาช่องทางการขายและการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบการขายปกติและระบบออนไลน์ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรให้ประสบผลในเชิงธุรกิจ

2.    สมาคมผู้ส่งออกข้าวเริ่มดำเนินการเพื่อซื้อข้าวหอมมะลิจากตลาด โดยมีแผนในการซื้อเก็บเป็นข้าวสารปริมาณเบื้องต้น 200,000 ตัน และเก็บสต็อกเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ ธ.ค. 59 – มี.ค. 60 ซึ่งหลังจากที่ได้มี การเข้าหารือกับ รมว. พณ. เมื่อปลายเดือน ตค. ที่ผ่านมาแล้ว ก็ได้ดำเนินการแจ้งข่าวสารขอความร่วมมือไปยังสมาชิกทุกราย โดยอยู่ระหว่างการขอเป้าหมายตัวเลขยอดการซื้อจากสมาชิกแต่ละราย ซึ่งคาดว่าจะรวบรวมยอดปริมาณการซื้อจากสมาชิกครบทุกรายได้ในวันที่ 8 พ.ย. 59 นี้

3.    จัดตลาดนัดข้าวเปลือกและข้าวสาร  ผ่านช่องทางปกติ และ online  เพื่อให้กลไกล กำหนดแผน การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้วจำนวน 42 จังหวัด 102 ครั้ง   

4.    สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว รณรงค์กระตุ้นการบริโภคข้าวภายในประเทศ

4.1 ร่วมกับสมาคมข้าวถุงจัดส่งข้าวในราคาเดียวกันให้กับห้างค้าปลีก ทั่วประเทศ นำไปเป็นของแถม
4.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทยทำ CSR ซื้อข้าว 25,000 ตัน ให้ลูกค้า
4.3 ร่วมกับ ปตท. 1,464 สถานี ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ขายข้าว
4.4 รณรงค์การบริโภคข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเหนียว เพื่อลดการบริโภคอาหารต่างชาติ ประชาสัมพันธ์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวคุณภาพ  เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI  ข้าวสี  รณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน ซื้อข้าวเป็นของขวัญเพื่อส่งมอบให้กันในช่วงวันปีใหม่

 
5. โครงการ  Thai Smart Farmers Promotion คัดจากกลุ่มสหกรณ์และเครือข่ายชาวนา 23 จังหวัด ที่มีความพร้อมขายข้าว โดยจะมีการจัดประชุม อบรมเทคนิคการขาย การสร้างเรื่องราว การจัดทำเว็ปไซต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและหาช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ๆ ทาง E-commerce , Outlet   ตลาดต้องชม เครือข่าย ททท. ธนาคาร ฯลฯ

 ต่างประเทศ

1.    จัดทำแผน Roadshow ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 รวม 20 คณะ เพื่อเร่งรัดหาตลาดส่งออกข้าวใหม่ๆ พบปะกับลูกค้าเดิม  Show ที่จะบุกตลาดข้าวทั้งในลักษณะ G2G  B2B   B2C ดังนี้

- G2G มีแผนจะเดินทางไป มาเลเซีย 1-2 พ.ย.59 อินโดนีเซีย 3-4 พ.ย.59 และฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 59  และเดินทางไปจีน อิหร่าน  อิรัก และแอฟริกา ในเดือนธันวาคม 59 และกุมภาพันธ์ –เมษายน 60

ทั้งนี้  รัฐบาลได้ดำเนินการส่งมอบข้าวในสต๊อกภายใต้ G2G กับบริษัท COFCO สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ลงนามในสมัยรัฐบาลที่แล้วปริมาณที่เหลืออีก 900,000 ตัน จนแล้วเสร็จ และสามารถทำสัญญา     G to G เพิ่มเติมกับรัฐบาลต่างประเทศอีก ปริมาณรวม 2,555,000 ตัน ได้แก่
- บริษัท COFCO สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 1,000,000 ตัน
- หน่วยงาน NFA สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปริมาณ 500,000 ตัน
- หน่วยงาน BULOG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปริมาณ 655,000 ตัน
- อิหร่าน อยู่ระหว่างการประสานงาน
- บังคลาเทศ กำลังประสานการจัดทำ MOU ซื้อข้าวไทยเพื่อประกันความมั่นคงทางอาหาร

 - B2B   วันที่  14 พ.ย. นี้ จะมีคณะผู้แทนการค้าจาก จีน ฮ่องกง อาเซียน สหรัฐ คานาดา และยุโรป เดินทางมาเจรจาการค้า ที่ประเทศไทย รวมกว่า 200 บริษัท เช่น จากจีน  73 ราย ตะวันออกกลาง 34 ราย ยุโรป 32 ราย สหรัฐ 20 ราย เป็นต้น

 คณะผู้แทนการค้าเดินทางไปขายข้าวที่จีนและฮ่องกงในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 60 และช่วงเดือน กรกฎาคม 60 แผนจัดคณะไปยุโรป  ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา  แคนาดาช่วงเดือน กุมภาพันธ์  มีนาคม มิถุนายน/กรกฏาคม  60 แผนไปญี่ปุ่นช่วง 7-10 มีนาคม 60 และไปย้ำตลาดอาเซียน คือ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในช่วงกลางปีหน้า  

- B2C ในต่างประเทศ จะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดกิจกรรมร่วมกับ Thai Select รายภูมิภาค เพื่อรณรงค์บริโภคข้าวไทยไร้ Gluten โดยจะทำพร้อมๆ กันเป็นรายภูมิภาค  ส่วนจะเป็น  เดือนไหน ขณะนี้ได้สั่งการสำนักงานในต่างประเทศให้จัดทำแผนเข้ามาแล้ว  นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับห้าง Tesco ในประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเน้น Theme ข้าวไทย ซึ่งปัจจุบัน TESCO มีการลงทุนใน 12 ประเทศทั่วโลก และมีสาขากว่า 6,900 สาขา รวมทั้งทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับห้าง Highend อื่นๆ ในต่างประเทศ
  
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 16:11:54

04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 5:19 am