ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กยท.ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร


 


กยท. เคาะแล้ว 3 รองผู้ว่าฯ เปิดทางคนนอกเข้าบริหาร เชื่อมั่นในแนวคิด และวิสัยทัศน์พร้อมแต่งตั้ง ผอ.เขตและฝ่าย เดินหน้าบริหารงานโครงสร้าง กยท. เต็มรูปแบบ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าการฯ หลังผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ พร้อมเปิดทางคนนอกเข้าบริหาร ร่วมกับคน กยท. เชื่อมั่นในแนวคิด วิสัยทัศน์ จะสามารถพา กยท. สู่การพัฒนายางพาราทั้งระบบ พร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการฝ่าย เข้าสู่โครงสร้าง กยท. เดินหน้าบริหารงานสู่การบริหารยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) และรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) เผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้าง กยท. ครบทั้ง 3 ตำแหน่งแล้ว ซึ่งประกอบด้วย นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาและกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการฯ ภายใต้การพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติการทำงานและการเสนอวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการทำงาน และการพัฒนางานในองค์กรของ กยท.
 
 
 

การสรรหารองผู้ว่าการฯ ของคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นายเชาว์ ทรงอาวุธ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร และนายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการฯ ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากการแสดงวิสัยทัศน์และประวัติการทำงาน ในการขับเคลื่อน กยท.เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ในขณะที่ผู้สมัครจากภายนอกได้เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. อีก 1 คน คือนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีแนวความคิดทันสมัย และมีความเข้าใจในเรื่องของยางพาราเป็นอย่างดี เนื่องจากเคยทำงานในฐานะคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาหลายชุด จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเข้ามาทำงานให้กับ กยท. ได้ แต่ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ กยท. จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผลงานที่ 6 เดือนในฐานะพนักงานของ กยท.เช่นกัน

 
           
สำหรับในส่วนของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า (นักบริหาร 9) จะบริหารฝ่ายต่างๆ ของ กยท. 13 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง สำนักตรวจสอบภายใน สำนักผู้ว่าการ และ ฝ่ายกฎหมาย รวมถึง กยท.เขตทั้ง 7 เขต ทั่วประเทศ ได้มีการแต่งตั้ง ผอ. และรักษาการ ผอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป กยท. พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการองค์กรได้ตามโครงสร้าง โดยผู้อำนวยการฝ่ายและเขตจะมีหน้าที่กลั่นกรองผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และส่วนปฏิบัติการ โดยจะคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติและความสามารถต่อไป ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 พ.ย. 2559 เวลา : 13:16:45

04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 12:01 am