ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สบส. ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสถานบริการสาธารณสุขที่เพชรบุรี ถูกน้ำท่วม 5 แห่ง


 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือ เข้าตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรีที่ถูกน้ำท่วม 5 แห่ง ได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ และบ้านเขาตะเครา ตำบลบางครกเพื่อให้มีความปลอดภัย  ทุกแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ  พร้อมให้ อสม.เยี่ยมบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอ.เมืองและ อ.บ้านแหลม

นายแพทย์วิศิษฎ์  ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนัก ที่จังหวัดเพชรบุรีว่า กรม สบส.ได้ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด  ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ว่ามีสถานบริการสาธารณสุขถูกน้ำท่วม 5 แห่ง ประกอบด้วย  เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี  3 แห่ง  ได้แก่ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  น้ำท่วมทางเข้าอาคารประมาณ 20 เซนติเมตร 2. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า น้ำท่วมบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ประมาณ 20 เซนติเมตรและภายในอาคาร ซึ่งทางโรงพยาบาลร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี วางกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายกลางเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ต่อไป 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ  เขตอำเภอบ้านแหลม 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตะเครา ตำบลบาง-ครก โดยในวันนี้ กรม สบส. ได้ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องมือช่างเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทุกแห่ง เพื่อป้องกันความเสียหาย เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สถานพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  ผลการตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้ายังสามารถใช้การได้ตามปกติไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตในภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมสถานบริการสาธารณสุขจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และได้สำรองทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วที่ส่วนกลางไว้อีก 3 ทีม  เพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่หากมีความจำเป็นเพิ่มเติม

ทางด้าน นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ได้ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก คนชรา และผู้พิการ เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม และป้องกันการขาดยาในรายที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ได้จัดเตรียมเรือท้องแบนเพื่อสนับสนุนการทำงานของ อสม.จำนวน 1 ลำ

 
                 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 พ.ย. 2559 เวลา : 14:01:53

07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 3:29 pm