ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.วธ.ชื่นชมคนไทยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาละเทศะ


 

รมว.วธ.ชื่นชมคนไทยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาละเทศะ ชูค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยน่าอยู่


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า จากลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่แต่งกายสุภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชนและสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายให้เหมาะสมในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี การติดต่อราชการหรือแม้กระทั่งในสถานศึกษา โดยการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผ้าไทย ชุดประจำพื้นถิ่น ซึ่งไม่ต้องมีราคาแพง ซึ่งทุกคนก็มีส่วนช่วยธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยได้อย่างดี ทั้งนี้การแสดงออกในที่สาธารณะนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะงานพระราชพิธีต่างๆ ต้องสำรวมกาย วาจาและรู้จักการวางตนอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประกาศนโยบายเรื่องค่านิยม 12 ประการให้ทุกกระทรวงร่วมกันขับเคลื่อนตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา
         
 ในส่วนของ วธ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์เรื่องมารยาทไทย ไหว้ ขอบคุณ ขอโทษ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ดี ที่ต้องสร้างให้อยู่คู่กับคนไทย สังคมไทย อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งปรากฏการณ์ในขณะนี้สิ่งที่น่าประทับอย่างมากและควรส่งเสริม คือ ณ เวลานี้จะเห็นภาพคนไทยหันมารักกัน เอาใจใส่และปันน้ำใจให้กัน ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 พ.ย. 2559 เวลา : 14:10:56

08-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2022, 3:54 pm