ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐมนตรี-ผู้บริหารระดับสูงจาก12ประเทศทึ่งพระปรีชาสามารถในหลวงรัชกาลที่ 9


 รัฐมนตรีจาก 4 ประเทศและผู้บริหารระดับสูงจาก 8 ประเทศ ดูงานแบบจำลองเหมือนสภาพจริงของ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่มชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ขอนำไปต่อยอดขยายผลใช้แก้ปัญหา

นายทองเปลว กองจันทร์  รองอธิบดีในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า วันนี้ (7 พ.ย.) รัฐมนตรี             ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ จาก 4 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย   เอธิโอเปีย  จีน และภูฎาน  และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก             8 ประเทศ คือ พม่า  กัมพูชา  เนปาล  ลาว  สาธารณรัฐเกาหลี   ยูเครน  ซูดาน และภูฎาน  ที่เดินทางมาร่วมประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2  จัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 11  ธันวาคม 2525   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง

 สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดิมเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง           มีเนื้อที่กว่า 8,500ไร่ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถที่จะพลิกฟื้นเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล ทั้งการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ การพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่า การเกษตร  การประมง  ปศุสัตว์ รวมทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อีกด้วย

 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ จัดทำแบบจำลองเหมือนสภาพจริงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ทั่วประเทศ คือ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           จ.สกลนคร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี   ไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกแห่งภายในสถานที่เดียว  ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาใช้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ

“การดูงานของรัฐมนตรีจาก 4 ประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 8 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมชลประทานโลกในครั้งนี้ ที่ได้เยี่ยมชมแบบจำลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ดังกล่าว ต่างชื่นชมและยอมรับในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และหลายประเทศจะนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศของตนเอง เช่น ประเทศเอธิโอเปีย จะนำความรู้เรื่องหญ้าแฝกไปใช้ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ  ประเทศภูฎาน จะนำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และการบริหารจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้  เป็นต้น” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว

 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 พ.ย. 2559 เวลา : 18:09:15

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 11:36 am