ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน.เตือนงดลอยกระทงในคลองประปา-โทษปรับ จำคุก


 

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน) กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กปน.ขอความร่วมมือประชาชนงดลอยกระทงในคลองประปาทั้งสองสาย ได้แก่คลองประปาฝั่งตะวันตก เริ่มจากเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี และคลองประปาฝั่งตะวันออกเริ่มจากสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึงโรงงานผลิตน้ำสามเสน ถ.พระราม 6 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำดิบในคลองประปาได้รับการปนเปื้อนซึ่งจะเป็นการสงวนรักษาน้ำให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การนำไปผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนกว่า 10 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกจนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ การลอยกระทงในคลองประปา ยังผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

          
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ดีงามของไทยตลอดจนช่วยลดปัญหาโลกร้อนกปน. ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม และนำไปลอยในสถานที่ทางราชการและเอกชนได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีดังเดิม
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ย. 2559 เวลา : 07:37:30

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 12:31 am