ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
RATCH และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 841.51 ลบ.


 


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) ไตรมาส 3/59 มีกำไรสุทธิ 841.51 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 35.34 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 บาท
         
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                                   สอบทาน/ตรวจสอบ
                               สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)

                                    ไตรมาส 3                  งวด 9 เดือน

                            ปี 2559         2558         2559         2558
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ 841,507 35,335    3,201,889    2,342,975
กำไร (ขาดทุน)         0.58         0.02         2.21         1.62
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 พ.ย. 2559 เวลา : 08:32:04

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 9:58 am