ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในพื้นที่กทม.


 


กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตกทม. โดยห้ามไม่ให้จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด  ที่คล้ายคลึงกัน หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ผลิตสะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอยไว้แล้ว โดยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจตราสถานประกอบการผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืน จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ   จนทำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 10-20 ปี ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ในวันลอยกระทง 14 พ.ย. 59 กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานลอยกระทง “1 สายน้ำ 2 วัฒนธรรมไทย-จีน” ณ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ โดยในเวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะร่วมกันถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลอยกระทงเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดเปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าไปลอยกระทง ได้แก่ 1. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 2. สวนจตุจักร เขตจตุจักร  3. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 4. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 5. สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 6. สวนสราญรมย์ เขตพระนคร 7. สวนรมณีนาถ เขตพระนคร 8. สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร 9. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 10. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 11. สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม 12. สวนหนองจอก เขตหนองจอก 13 อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 14. สวนเบญจกิตติ เขตคลองเตย 15. สวนน้ำบึงกระเทียม เขตมีนบุรี 16. สวนวารีภิรมย์ เขตมีนบุรี 17. สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตมีนบุรี 18. สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) เขตบางคอแหลม 19. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 20. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน 21. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง 22. สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร เขตประเวศ 23. สวนวนธรรม  เขตประเวศ 24. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 25. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 26. สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว 27. สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ เขตบางกอกน้อย 28. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตบางกอกน้อย 29. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขตสาทร และ 30. สวนพระยาภิรมย์ เขตคลองสามวา   ส่วนสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนหลวง ร.9 ไม่เปิดให้ประชาชนไปลอยกระทง

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง เพื่อลดปริมาณขยะโฟม เพราะโฟมเพียง 1 ชิ้น ใช้เวลานานกว่า 300 ปีในการย่อยสลาย อีกทั้งในกระบวนการผลิตหรือ รีไซเคิลโฟมแต่ละชิ้น ต้องใช้พลังงานสูง ดังนั้นการลดการใช้กระทงโฟมจึงเป็นหนทางในการลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยยับยั้งการเกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ตลอดจนห้ามขายกระทง สินค้า อาหาร และอื่นๆ ภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด ในส่วนของการจัดเก็บกระทง สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้ออกมาตรการจัดเก็บกระทงตามแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลองและบึงภายในสวนสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะเก็บให้เสร็จในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th สำหรับในปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้ จำนวนทั้งสิ้น 825,614 ใบ แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 754,587 ใบ และกระทงที่ทำมาจากโฟม 71,027 ใบ โดยกระทงที่ทำมาจากโฟมลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 26.07


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ย. 2559 เวลา : 14:45:52

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 4:16 am