ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้เลี้ยงหมูเผยราคาหมูลด เหตุบริโภคต่ำ


 


นายวีระ ป้อมสุวรรณ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาราคาหมูตกต่ำ ทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกที่ราคาลดลงติดต่อกันถึง 3 ปี จนราคาปัจจุบันดิ่งลงอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากสหรัฐฯ เพิ่มกำลังการผลิตหมูมากขึ้นทุกปี ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ราคาก็ลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยราคาหมูขุนอยู่ที่ 60-64 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ลาวราคาปรับลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ 68 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเช่นกัน โดยปัจจุบันราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มอยู่ที่ 58-64 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึง 60-64 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว เป็นผลจากปัจจัยภายในประเทศ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับบางพื้นที่ยังไม่ผ่านพ้นฤดูฝนทำให้อาหารตามธรรมชาติยังหาได้ง่าย ขณะเดียวกันอากาศที่เย็นลงในตอนเหนือของไทย ทำให้พืชธรรมชาติออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและมีราคาถูกกว่า 

“ราคาหมูมีแนวโน้มลดลงอีก เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่สมดุลกับการบริโภค จากการผลิตหมูขุนทั้งประเทศที่ 46,600 ตัวต่อวัน แต่บริโภคหมูเพียง 40,000 – 43,000 ตัวต่อวัน ตอนนี้ราคาต่ำลงจนจะไม่คุ้มทุนแล้ว เกษตรกรหลายรายต้องขาดทุนมากว่า 4 เดือน” นายวีระ กล่าว

ภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นส่อเค้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เกษตรกรก็ต้องแบกรับเพราะต้องการประคับประคองอาชีพนี้ต่อไป และไม่อยากให้กระทบกับผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งเกษตรกรต่างยอมรับในปัญหา ในภาวะที่เรียกว่า “วัฏจักรหมู” นี้ โดยเกิดจากปริมาณการผลิตหมูและการบริโภคสมดุลกัน ทำให้ช่วงที่ผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมาก แต่การบริโภคน้อยราคาจะปรับลดลง และจะกลับมาสูงอีกครั้งเมื่อผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย แต่ความต้องการบริโภคมากขึ้น วนเวียนเช่นนี้ตลอดทั้งปี ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ปริมาณการเลี้ยง ต้นทุนการผลิต ภาวะโรค สภาพอากาศ กำลังซื้อผู้บริโภค รวมถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ 

นายวีระ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหา โดยภาครัฐต้องกระตุ้นให้คนไทยบริโภคเนื้อหมูให้มากขึ้น เนื่องจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังบริโภคเพียง 14 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่าเดิน ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อาทิ โปแลนด์ จีน เวียดนาม และรัสเซีย ที่ปริมาณในอัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยเน้นให้ความรู้และรณรงค์การบริโภคเนื้อหมูที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีมีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย และเป็นโอกาสที่จะได้บริโภคหมูมากขึ้นพร้อมช่วยเกษตรกรและอุตสาหกรรมสุกร ส่วนภาคผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวมีการวางแผนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันหมูล้นตลาด ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

“สิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คือ หากเกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาวะขาดทุนได้แล้วพากันเลิกเลี้ยงหมู ที่จะส่งผลกับราคาขายในประเทศ ซึ่งผู้เลี้ยงไม่อยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องวางแผนการผลิตให้เหมาะสม พร้อมรณรงค์การบริโภคมากขึ้น และภาครัฐต้องเข้มงวดกับผู้ค้าเขียงที่ไม่ปรับลดราคาตามหมูเป็นที่ลดลง ทำให้ผู้บริโภคเลือกเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแทน” นายวีระ กล่าวทิ้งท้าย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ย. 2559 เวลา : 15:27:10

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 2:04 am