ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ชงปรับขึ้นค่าแรงเข้าครม.วันนี้ (15 พ.ย.)


 


เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่กระทรวงแรงงาน   ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า ในวันที่ 15 พ.ย.นี้  กระทรวงฯ  จะเสนอมติคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ที่ได้พิจารณาการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 ในอัตรา 5-10 บาท ทั่วประเทศ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 เพิ่มอีก 5-10 บาท ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ค่าจ้างคงเดิม 300 บาทต่อวัน 8 จังหวัด กลุ่มที่ปรับขึ้น 10 บาทต่อวัน 7 จังหวัด กลุ่มที่ปรับขึ้น 8 บาทต่อวัน 13 จังหวัด และกลุ่มที่ปรับขึ้น 5 บาทต่อวันในจังหวัดที่เหลือ โดยทั้งหมดกระทรวงแรงงานคิดอย่างรอบคอบ
ด้วยปัจจัยตัวชี้วัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ ล่าสุดเ มื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 กระทรวงแรงงานร่วมมือกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสภาหอการค้าต่างประเทศ ร่วมหารือและสร้างความเข้าใจต่อมาตรการและกฎหมายต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศในประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จัดทำช่องทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-payment ประกาศการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 พ.ย. 2559 เวลา : 07:53:24

20-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2020, 11:33 am