ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'บิ๊กฉัตร'เผยนายกฯพอใจการขับเคลื่อนดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ


 


“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เผยนายกรัฐมนตรีพึงพอใจการขับเคลื่อนดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นดำเนินงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มุ่งหวังเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า  นายกรัฐมนตรีได้มีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำใน 2 ด้านหลักๆ  คือ 1.ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนมีความทุ่มเท มุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงานต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และ 2.ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพราะการดำเนินงานไม่สามารถขับเคลื่อนไปเพียงหน่วยงานเดียวได้อย่างสำเร็จ โดยมุ่งหวังที่เป้าหมายให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนการดำเนินงานเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ  5 ปีแรก และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ที่เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีรายได้เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆ โดยยึดศาสตร์ของพระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งต้องดำเนินงานเชิงบูรณาการให้มากขึ้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมในแผนยุทธศาสตร์ฯ ของกระทรวงเกษตรฯ ด้วย
 

พลเอก ฉัตรชัย  กล่าวต่อไปว่า จากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรฯ ในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น จะต้องยกระดับ Smart farmer และทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในระยะ 5 ปี ให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 แปลงใหญ่ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน GAP ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นให้ได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินงานถวายพระราชวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรและประชาชน โดยพระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องข้าว น้ำ และสินค้าเกษตร จึงได้เน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 17:04:50

28-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 28, 2020, 4:39 pm