ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'บิ๊กจิน' เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 19-20 พ.ย.นี้ที่เปรู


 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 (The 24th APEC Leaders’ Meeting) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

สาธารณรัฐเปรูเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงลิมา โดยมีหัวข้อของการหารือคือ การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์ (Quality Growth and Human Development) โดยรองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมหลักดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

10.00-11.00 น. การหารือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปค (U.S.-APEC Business Coalition)

14.00-15.30 น. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Dialogue with Leaders)

15.40-16.25 น. การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และผู้นำกลุ่มประเทศ Pacific Alliance

16.40-17.00 น. การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและนาย Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Facebook

19.45-21.15 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

09.30-10.15 น. การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนางสาว Christine Lagarde ผู้อำนวยการบริหาร IMF และนาย Pedro Pablo Kuczynski ประธานาธิบดีเปรู ในหัวข้อบริบทเศรษฐกิจโลก

10.15-12.45 น. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ 1 ภายใต้หัวข้อหลักความท้าทายต่อการค้าเสรีและการลงทุนในบริบทโลกปัจจุบัน

14.30-17.00 น. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ 2 ภายใต้หัวข้อความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงแหล่งน้ำ และการสร้างความเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

17.00-17.30 น. การรับรองปฏิญญาร่วม การสรุปผล และพิธีปิดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24

เป้าหมายหลักในการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 ของประเทศไทยคือ 1. ยืนยันบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งเอเปค และการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประชาคมเอเปคที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 2. แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทยทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 3. การพบปะหารือในระดับทวิภาคีกับผู้นำ

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00.05 น. และเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.15 น. โดยประมาณ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 12:10:41

21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 9:41 am