ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มี.ค. 60 เปิดใช้ศาลาว่าการกทม. 2 (ดินแดง)


 


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) ว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ  ประกอบด้วย 1. โครงการตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเพื่อตกแต่งภายในอาคารทาวเวอร์ 1 มีปริมาณงานประกอบด้วยการตกแต่งภายใน จัดสร้างครุภัณฑ์ประกอบอาคารและจัดหาครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้เนื้องานแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 80.59 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 17.79 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในเดือน มี.ค. 60 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากทม. ระยะที่ 3 และอาคารประกอบซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่และส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารให้สามารถใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและรองรับลักษณะการปฏิบัติงานกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากทม. สูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น การก่อสร้างอาคารประกอบด้านเหนือ (north wing) และด้านใต้ (south wing) สูง 3 ชั้น พร้อมโถงทางเดินสูง 2 ชั้นเชื่อมกับอาคารหอประชุมสภากทม. และการก่อสร้างห้องเครื่องระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ บริเวณชั้นใต้ดิน B1 หลังอาคารสำนักการโยธาเพื่อรองรับระบบ DISTRICT COOLING ในอนาคต เพื่อการประหยัดพลังงาน มีความก้าวหน้าของเนื้องาน ร้อยละ 51.80 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 18.99 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 โดยหลังจากนั้นจะดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อตกแต่งภายในต่อไป

3. โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนมิตรไมตรี 3 - ถนนประชาสงเคราะห์ เพื่อรองรับการจราจรที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง ตลอดจนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยขยายถนนวิภาวดีรังสิต เพิ่มอีก 2 ช่องจราจร สะพานคนเดินข้ามถนน ตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนมิตรไมตรี 2 และก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี 2 เป็น 4-5 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 60 เช่นกัน และ 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักการระบายน้ำและอาคารสำนักการโยธา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบและคิดราคาประมาณกลาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนเมษา 60 โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณทั้งสองอาคารประมาณ 8 เดือน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธา  ในเดือน เม.ย. 60 ในเบื้องต้นคาดว่าเมื่อการก่อสร้างศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 60 จะย้ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธามาปฏิบัติงานที่ศาลาว่าการกทม.2 เป็นการชั่วคราวเพื่อให้การก่อสร้างปรับปรุงอาคารทั้ง 2 อาคารสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและในคราวเดียวกัน ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 60 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธาก็จะย้ายกลับปฏิบัติงานที่อาคารเดิมของตน สรุปได้ว่าทั้ง 4 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 17:23:22

21-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 21, 2020, 5:05 am