ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ -อิสาน เตรียมพร้อมรับอากาศเย็น


 


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็น โดยสำรวจและจัดทำบัญชีความต้องการเครื่องนุ่งห่ม กันหนาวเพื่อวางแผนการแจกจ่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคง มีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2559 จึงได้กำชับให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
          
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก
 
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือกับสภาพอากาศเย็น โดยทำการสำรวจและจัดทำบัญชีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อวางแผนการแจกจ่ายให้สอดคล้องกับสภาพเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกล รวมถึง วางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เน้นการให้ข้อมูลสภาพอากาศและภาวะความเสี่ยงภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัย ประกอบกับในช่วงนี้บางพื้นที่มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางสัญจรลดลง
 
จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เปิดไฟหน้ารถ ไฟตัดหมอก ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหมอกปกคลุมเส้นทาง
 
สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้กำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 18:16:17

26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 4:49 am