ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'บิ๊กฉัตร'เผยเกาหลีไฟเขียวรง.ผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทย 12 แห่ง ส่งออกได้ มีผลแล้ว


 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลีว่า ได้อนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทย จำนวน 12 แห่ง ซึ่งทาง Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ได้ขึ้นทะเบียนโรงงาน ทั้ง 12 แห่ง มีผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ดิบสดที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาได้ ซึ่งการอนุญาตนำเข้าครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อโรงงานผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกอีก ๔๑ แห่ง เพราะเพียงแค่ส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของโรงงานให้สาธารณรัฐเกาหลี ก็สามารถพิจารณารับรองโรงงานได้เลย ในส่วนการตรวจรับรองโรงงานใหม่ จำนวน 18 โรงงาน ทางสาธารณรัฐเกาหลีจะเดินทางมาตรวจในช่วง ไม่เกินกลางปีหน้านี้
          
พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า นับจากปี 2547 เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ยุติการนำเข้าไก่จากประเทศไทย เนื่องจากปัญหาไข้หวัดนก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีความพยายามผลักดันการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกสดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐเกาหลีมาโดยตลอด ล่าสุด ผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน The Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) เพื่อเจรจาเปิดตลาดสัตว์ปีกสดแช่เย็น/แช่แข็งส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีทั้งหมด ๘ ขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งทางสาธารณรัฐเกาหลีได้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน The Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) และ Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) สาธารณรัฐเกาหลี จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน เดินทางมาตรวจโรงเชือดและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จำนวน 12 โรงงาน เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับ 53 โรงงาน เพื่อขยายขอบข่ายการรับรองสินค้าสัตว์ปีกสดแช่เย็น/แช่แข็ง ระหว่างวันที่ 19 - 30 กันยายน 2559 โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย (จากทั้งหมด 8 ขั้นตอน)
         
 เมื่อวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง จาก นายลี ดอง พิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบกักกันของกระทรวงฯ เดินทางไปตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าไก่ในไทย และได้เดินทางประชุมระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 (38 th The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : 38 th AMAF) ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ได้เจรจาขอให้ทางการเกาหลีใต้พิจารณานำเข้าไก่ดิบจากไทย หลังจากถูกระงับการนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2547

"การเจรจาปลดล็อคและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถส่งสินค้าเนื้อไก่ดิบแช่แข็งเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้ จากก่อนหน้านี้สาธารณรัฐเกาหลีมีการนำเข้าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งจากไทยเฉลี่ย 3 - 4 หมื่นตันต่อปี หากสามารถดึงลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าไทย คาดว่าประเทศไทยจะสามารถส่งเนื้อไก่สดแช่แข็งไปสาธารณรัฐเกาหลีได้ไม่น้อยกว่า 3 - 4 หมื่นตันต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทยล็อตแรก ที่ผลิตเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้ส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 " พลเอกฉัตรชัย กล่าว
 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 19:19:26

23-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 23, 2020, 4:42 am