ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ดภาษาไทยเห็นชอบจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์


 


บอร์ดภาษาไทยเห็นชอบจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ พร้อมจัดสัมมนา-นิทรรศการ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ วันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 48 เพลง โดยในจำนวนนี้เป็นภาษาอังกฤษ 5 เพลง ส่วนวรรณกรรม พระราชนิพนธ์ มีจำนวนมาก ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้ภาษาไทยง่ายๆ สั้นกระชับและชัดเจน ทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราชดำริในเรื่องภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีแบบแผน รวมทั้งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมของงานชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2509 ต่อมารัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
 
          
นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หารือและมีความเห็นตรงกันว่า
         
1.จะมีการรวบรวม พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 , เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ , พระมหาชนก, นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ , ติโต , พระราชดำรัส , เรื่องทองแดง เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี พระบรมศพแจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ
         
2. จัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย โดยเชิญครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทยเข้าร่วมสัมมนา
         
3.จัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 
         
 
 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีการขอพระบรมราชานุญาตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ตามขั้นตอนต่อไป
 

บันทึกโดย : วันที่ : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 19:25:29

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 5:18 am