ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บิ๊กตู่ตรวจราชการโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต ปทุมฯ


 


นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี ยืนยันรัฐบาลเข้าใจปัญหาของเกษตรกร กำลังเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมขอให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

วันนี้ (18 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ คลองระพีพัฒน์แยกตก บริเวณประตูน้ำที่ 8 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนให้การต้อนรับ
 
 

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนทุกพื้นที่ แต่ขอให้ประชาชนมองที่ส่วนรวม หรือมองที่ประชาชนในพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งประเทศไทยมีประมาณ 87,000 หมู่บ้าน มีการเพาะปลูก ทำการเกษตรแตกต่างกัน มีพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วย แต่พื้นที่นี้โชคดีที่อยู่ในเชตชลประทาน อย่างไรก็ตามปีนี้น้ำมาก และต่างปล่อยน้ำลงมา พื้นที่ด้านล่างก็ต้องรับน้ำจากข้างบน ซึ่งบางพื้นที่อาจต้องยอมเสียสละเป็นแก้มลิงเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนมาก การแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง ขอให้ร่วมมือกันบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
 
 
 
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยต้องปลูกข้าว แต่จะต้องทำการปลูกข้าวตามสภาพอากาศและพื้นที่เหมาะสม บางพื้นที่อาจต้องเสียสละบ้าง แต่ยืนยัน รัฐบาลเข้าใจปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และขอให้นำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ข้าราชการท้องถิ่นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ครูบริหารจัดการเวลา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และขอให้นักเรียนขยัน อดทน มีคุณธรรม รู้จักนอบน้อม กล่าวสวัสดี ขอโทษ และกล่าวขอบคุณให้ติดเป็นนิสัย และขอให้ทุกคนช่วยกันทำความดีลดความขัดแย้งเพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศต่อไปข้างหน้า
 

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมัน และเรือดูดตะกอนเลนในร่องสวน พร้อมเยี่ยมชมโครงการสระเก็บน้ำ พระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบแก้มลิงสระเก็บน้ำพระราม 9 ที่มีการเชื่อมโยง บริหารจัดการกับระบบน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็มรุก และดินเปรี้ยว รวมทั้งตัวอย่างของชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยการนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการเกษตรมาประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จต่อไป


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ย. 2559 เวลา : 11:23:05

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 5:42 am