ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MRT คลองเตยเปิดกงสุลชั่วคราว


 


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด (BMN) ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) บริเวณพื้นที่ Metro Mall สถานีคลองเตย ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 แต่เนื่องจากขั้นตอนการจัดระบบภายในขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย จึงอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันที่เหมาะสม ซึ่งหากได้วันที่แน่นอนแล้วจะออกประกาศให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ MRT ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่เขตกรุงเทพชั้นใน และมีการส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการคมนาคมด้วยระบบราง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกรมการกงสุล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงการบริการหนังสือเดินทางได้โดยสะดวก รองรับวิถีชีวิตคนเมือง และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่หนาแน่นจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอของผู้มาติดต่อใช้บริการ
 
กรมการกงสุลจึงเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ซึ่งมีบูธสำหรับให้บริการ จำนวน 20 บูธ รองรับผู้ใช้บริการกว่า 800 คน  โดย จะเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.–15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Q-Online) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://www.passport.in.th/  หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2572-8442 หรือ เว็บไซต์ https://www.consular.go.th/
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2559 เวลา : 10:26:03

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 3:58 am