ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภาพัฒน์คาด GDP ปี 59 โต 3.2% จากเดิมคาด 3.0-3.5%


 เมื่อ 21 พ.ย. นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 และแนวโน้มปี2559 ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.2%  โดยคาดการณ์ว่าจีดีพีปี 2559 จะเติบโตได้ประมาณ  3.2% จากเดิมคาดเติบโตในช่วง 3.0-3.5% ส่วนปี 2560 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 3.0-4.0% 

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 ขยายตัว3.2 % ต่อเนื่องจากการขยายตัว3.5% ในไตรมาสก่อนหน้า  ในด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่อง การส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น และการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสิบสี่ไตรมาส แต่การใช้จ่ายภาครัฐลดลงหลังจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวเร่งขึ้น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีก และสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบแปดไตรมาส และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว  รวม 9 เดือนแรก ของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.3 %ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัว2.8 %ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 

 
"สาเหตุที่ปีนี้มองจีดีพีขยายตัว 3.2% ลดลงเล็กน้อยจากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.3% เนื่องจากมองว่าในไตรมาส 4/59 เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากยังไม่แน่ใจสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องรอประเมินผลกระทบให้ชัดเจนก่อน"นายปรเมธีกล่าว
 
 

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้จนถึงปี 60 แนวโน้มการกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของภาคการส่งออก แนวโน้มการฟื้นตัวและการขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตในภาคการเกษตร การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี 
          
ส่วนปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป รวมทั้ง ปัญหาภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน
 

LastUpdate 21/11/2559 11:45:45 โดย : Admin

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 10:18 am