ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สศก. เผยต.ค.59 ดัชนีผลผลิตเพิ่ม 20.85 %แจง ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ในช่วงออกตลาดมาก


 


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 59 ลดลงร้อยละ 9.38 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่ม ร้อยละ 20.85 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้านภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเดือนตุลาคม 59 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.63 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2559 พบว่า ลดลง ร้อยละ 1.17 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558)  สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น  ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจาก สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น  ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง  ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากสต็อกข้าวของผู้ประกอบการมีเพียงพอ จึงชะลอการรับซื้อข้าว เพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่  มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบกับมีการนำเข้าข้าวสาลี มาทดแทนมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

หากเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภาพรวมดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 9.38 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งผลิตยางพารา  ที่สำคัญในภาคใต้มีฝนถึงร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี สับปะรดโรงงาน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากการบริโภคลดลงจากช่วงเทศกาลกินเจ กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และสับปะรดโรงงาน  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.85 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน และสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน และมังคุด โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม 2559 ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนตุลาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 ร้อยละ 4.63 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

 

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 พ.ย. 2559 เวลา : 09:58:07

29-11-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 29, 2021, 9:46 am